سلام؛

رسول اکرم(ص): خداوند انبیا را از درختان مختلفى آفرید، ولى من و على علیه السلام را از درخت واحدى خلق کرد، من اصل آنم و على شاخه آن، فاطمه موجب بارورى آن است و حسن و حسین میوه‌هاى آن و شیعیان ما برگ‌هاى آنند... |مجمع البیان، ج 9، ص 48

من هم برگ اون درخت حساب میشم حتی اگر سبز نباشم... به هر حال این برگ تصمیم داره عقاید و دست نوشته‌هاش رو اینجا برای انتشار قرار بده...

یک نکته ای که وجود داره، اینه که من با اسم شهید سید احمد علیزاده مطالبم رو میذارم، نه با اسم اصلی خودم...