در طی یک حرکت انتحاری تصمیم به استفاده از اکثریت حجم پهنای باند خودم تصمیم به دانلود پک زیر دارم:
 Peter Guthrie sky hdri collection
هر کی که دوست هم داره میتونه دانلود کنه!!!

خیلی بعدا نوشت!: روز هایی که من نبودم میزان بازدیدم بیشتر از امروزی که مطلب هم اونم توی صفحه اصلی فرستادم بود!!