یه سوال تو ذهن منه که منو در گیر کرده:
آیا خر بزه؟ در این صورت بز هم خره؟
شایدم خربزه خلاصه شده این عبارت باشه: خره و بزه در این صورت خربزه ساخته از یک خر و یک بز هست؟

با شایدم یک خر که تغییر ژنتیکی داده شده و با بز ترکیب شده، بچه هاش مشخص نیستن که خره یا بز! به همین دلیل میگن خر بزه!

آقا این چه وضعشه مسولین رسیدگی کنند! (خنده)