راستش خیلی خیلی دلم تنگه، تنگه ادم بودن و با اراده بودن... برای زمانی که بگیم این یعنی همین... دلم برای با خدا بودن برای خدا بودن تنگه... اصلا دلم برای خود خدا تنگه... برای زمانی که خدا یک چیزی بگه و من بگم لبیک... 

خدا جون حالا که دلم تنگه یه جرعه ادمیت به من هدیه بده... الهی آمین