دل رو زدم به دریا و توی مسابقه شرکت کردم... احتمال برنده شدن من در این مسابقه به درصدم نمیرسه (خنده)
چون اکثریت شرکت کننده ها از قوی ترین cg کارهای ایران هستند... ولی خب از اخر که اول میشم! نمیشم؟!