راستش توی ایات قرآن اگه دقت کنید متوجه میشیم که عالمان بی عمل، الاغ هستند! حالا تو قران با کلاس تر شده میگه چهار پایان! 

چون سهم عالمان بی عمل از علمشان مانند سهم یک الاغی که بارش کتاب باشه هست... فقط حامل هستند... 
منم خیلی از مواقع فقط حامل علم هستم و عملی بهش ندارم... پس به همون نسبتی که اون علم رو فقط حمل میکنم یک الاغ تشریف دارم!

شما چطور؟!!!! خخخخ