خب دارم ویندوز 10 رو روی فلشم میریزم تا بتونم نصب کنم.. ببینیم چه میشه کرد..