این آمار به نظرتون دقیقا داره چی میگه‌؟‌ من اصلا نمیفهمم!

یعنی طبق این پیشبینی 6 نفر دیگه هم میان امروز تو وبلاگم و بعد فقط یکیشون بازدید داره از سایت؟این یعنی چی؟ مگه هر کی اومد تو سایت مگه حداقل یه بازدید حساب نمیشه؟!!!!!!  (بیان هم با خودش مشکل داره ها!) خخخخ