خب گویا یه مسابقه برگزار شده که توش قراره یک رویا رو به تصویر بکشونیم! 
که البته هنوز تصمیم بر شرکت در این مسابقه نگرفتم... چون هم قدرت تخیلم اونقدر قوی نیست، هم قدرت 3d من! از مدل اماده هم نباید استفاده بشه!
حالا ما فرض رو بر این میزاریم که میتونم 3d رو اجرا کنم شما حالا میشه یه رویا رو برام توصیف کنید؟