زمانی که داری حتی یک کار خیر انجام میدی برای خدا، تا گوشت به اذان خورد پاشو و برو نمازتو بخون، چون اون کار خیر یک کار مستحبی هست ولی این یکی از اوجب واجبات هست... 
اینجوری با خدا داری عشق‌بازی میکنی، خدا هم که میدونی خیلی خیلی ناز بنده هاشو میخره، اونجاست که برکت رو سرازیر میکنه تو زندگیت...
یادمون باشه، شیطون برای هر کسی یک روش برای شکست داره...