کانال فارس نیوز باز هست و هر چند لحظه خبر تغییرات اساسی در رده های بالای فرماندهی نیرو های نظامی کشور با حکم فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری، رو نشون میده...
چیزی که من از این تغییرات بدون در نظر گرفتن شخصیت های افراد جدید یا قدیم(چون شناختی ندارم) میگیرم اینه که: خبری در راه است...

باید دید که تحلیل گر ها چه تحلیلی از این تغییرات اساسی انجام میدن...