با ایکه خیلی دل خشی از این دولت ندارم... به خاطر اون دیپلماسی لبخند احمقانه‌اش... ولی انصافا نباید فقط از یک زاویه به مسئله نگاه کرد... این ماجرای برخورد تند ظریف با 3 تا از اعضای کنگره که درخواست روادید به حظور در ایران رو داشتند. واقعا دست مریزاد داشت.
اقای ظریف از این حرکتتون متشکرم [گل]
حتما مطالعه کنید و لذت ببرید!
+دفتر ظریف در پاسخ به درخواست روادید 3 نماینده کنگره آمریکا وظیفه اعضای کنگره آمریکا دیکته کردن و تحمیل سیاست به دیگر کشورها نیست