سلام
دیدم رزمنده عزیز توی وبلاگ فانوس جزیره یک مطلب نوشت با این مضمون سوال داخل مطلب که : دلیل اینکه جریان بچه های مذهبی چرا اینقدر ضعیفه چیه؟ البته رزمنده عزیز همینجوری یک جواب کلی هم دادند... که بی نظمی دلیل اصلی ضعف ما هست...

اما خود این بی نظمی هم دلایل متعدد داره...