واکنش قاطع رهبری در خصوص دروغ هایی که دولت کلید به خورد ملت دادند...
حتما ببنید(تا حد امکان نشر هم بدید)
 


دریافت