چند روز پیش رئیس جمهور سابق آقای احمدی نژاد توی آمل بود.. هر چند که من نمیدونستم و فرداش متوجه شدم...
ولی توی یکی از سایت ها نوشته بود که از شعار های مردم این بود:
« صل‌علی محمد- یاور رهبر آمد»، «احمدی دلاور - پیرو خط رهبر»

یا مردم نمیدونند که یاور رهبر یا پیرو خط رهبر چیه... یا اینکه فراموشی هم خوشگل خودی نشون میده در میون مردم آمل! البته فکر کنم خیلی از مردم ایران فراموشکارند...

توی اعتکاف پارسال محافظ شخصی مقام معظم رهبری(که بازنشسته شده) میگفت اون قهر بازی هایی که این آقا در اورده بودند و ابروی کشور رو بردند...اشک حضرت آقا رو در آورد...
....
ترجیح میدم ادامه ندم... دهنم باز میشه درست نیست یه چیزی میگم....
هر چی باشه 6 سال از ریاست جمهوری ایشون رو من به عنوان یه دولت خیلی خیلی خوب میدونستم و میدونم... هر چند دو سال آخرش رو مثل گاوی که 6 من شیر داده و بعدش همه رو لگد زد و ریخت عمل کردند...


مهم نوشت: من منکر کارهای خوب ایشون نیستم...