خیلی چیزا هستن که مثل در گرانند که به هر کس ندهند... اشکی که هر وقت اراده کنی بیاد و بره از نایاب ترین در هاست که هرکی داره خدا بهش یه هدیه سفارشی بهش داده... خوش به حال خیلی ها... 
میخوام بگم ای کاش خدا روزی ما هم میکرد میبینم خدا خودش بهتر از هر کسی همه رو میشناسه و لیاقت هارو میدونه... میدونه بی لیاقت ترین شخص که نمیتونه از هدیه هاش استفاده کنه من هستم...