اینم از اتفاقات نادری هست که خب می‌افته..


مگه میشه مگه داریم؟