خیلی بده که من با دست خودم، پاهای خودمو حرکت به سمت دوری از تو میدهم...
این خیلی بده که با مغز خودم چشم خودم رو به سمت غیر تو میبرم...
حالا میگیم غیر تو مهم نیست.. برخلاف تو میبرم که این خیلی بده...