سلام
قصدم از ارائه این عکس تنها معرفی یک الگوی مناسب برای استفاده از نرم افزار تلگرام میباشد!!
+ به زبان دیگه اینکه: اره دیگه ما روشنفکر ها اصلا دنبال بچه بازی هایی که با تلگرام انجام میدن و بی جنبگی هایی که انجام میدن نیستیم!! (لبخند!)