من هروقت توی دفتر کارم برای نماز خوندن وضو میگیرم، کلی خجالت میکشم!
چون توی دفترم آب مستقیم(لوله کشی آب) نیست و من مجبورم با آب معدنی وضو بگیرم، برای همین همیشه یک ظرف آب معدنی برای وضو گرفتن توی دفتر وجود داره... جالبیش اینجاست که یک ظرف یک و نیم لیتری آب معدنی کفاف حداقل 20 بار وضو گرفتنم رو میکنه! (هر بار کمتر از یک استکان!)
حالا وقتی میخوام با آب لوله‌کشی وضو بگیرم فکر کنم، کم کم یه نصف ظرف آب معدنی اب مصرف کنم!!! برای همین از وضو گرفتنم خجالت میکشم!!!