سلام
یکی از دوستان یک فایل صوتی داد بهم که مدافع حرم محسن بهاری راویتی ازنحوه شهادت مدافعان حرم خانطومان رو شرح میده... حیفم اومد اینو با شما به اشتراک نذارم... البته شاید شما قبلا شنیده بودید...


دریافت


+توی وضعیتی هستم که عجیب نیاز به دعا های شما هستم... منو از دعا هاتون بی نصیب نذارید.